ТЕРМОПСИСА ЛАНЦЕТНОГО ТРАВА+[НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ]