ВИСМУТА СУБНИТРАТ+МАГНИЯ КАРБОНАТ+НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ+АИРА КОРНЕВИЩА+КРУШИНЫ ОЛЬХОВИДНОЙ КОРА